کلینیک رسمی ارائه دهنده خدمات Brilliance:

آدرس: شهرک غرب بلوار دادمان انتهای بلوار درختی، پلی کلینیک سللمت و دیابت تابان، طبقه سوم،  واحد دندانپزشکی

تلفن:  ۶_۲۲۳۷۶۴۹۵

موبایل: ۱۲ ۵۲ ۸۷۶ ۰۹۳۶

IMG_0175