دوره های جدید آموزشی

نحوه برگزاری

مدرس

مکان

زمان

۲Days Hands-on Workshop

Dr.Silber

دبی
هتل هبتور گراند

۳۰ و ۳۱ تیر ۱۳۹۰
۲۱ و ۲۲ ژولای ۲۰۱۱

کارگاه آموزشی ۲ ساعته

دکتر فرزین جزایری

تهران
هتل المپیک

۲۳ دی ۱۳۹۰

کارگاه اجرای زنده ۲ ساعته

دکتر رامین آغنده

تهران
هتل المپیک

۶ آبان ۱۳۹۰
ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰

کارگاه اجرای زنده ۲ساعته

دکتر رامین آغنده

تهران
هتل المپیک

۶ آبان ۱۳۹۰
ساعت ۱۱ تا ۱۳

۲Days Hands-on Workshop

Dr.Cyrus Tahmasebi

دبی
هتل هبتورگراند

۲۶ و۲۷ اسفند ۱۳۹۰
۱۶و۱۷ مارس ۲۰۱۲

دوره آموزشی ۳ روزه
تئوری و اجرای زنده

دکتر کسری طبری

تهران
موسسه پارسه

۸ اردیبهشت ۱۳۹۱
۴ خرداد ۱۳۹۱
۸تیر ۱۳۹۱

دوره آموزشی۲ روزه
تئوری و اجرای زنده

دکتر کسری طبری

تهران
موسسه پارسه

۱۱ خرداد ۱۳۹۱
۹تیر ۱۳۹۱

۲Days Hands-on Workshop

Dr.Cyrus Tahmasebi

دبی
هتل هبتورگراند

۳و ۴ آذر ۱۳۹۱
۲۳ و ۲۴ نوامبر ۲۰۱۲

۲Days Hands-on Workshop

Dr.Cyrus Tahmasebi

دبی
هتل هبتورگراند

۸ و ۹ آذر ۱۳۹۲
۲۹ و ۳۰ نوامبر ۲۰۱۳

کارگاه اجرای زنده ۲ ساعته

دکتر رامین آغنده

تهران
هتل المپیک

۲۷ دی ۱۳۹۲
ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰

کارگاه آموزشی ۲ ساعته

دکتر کسری طبری

تهران
سالن اجلاس سران

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳
ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰

Workshop – Seminar

dr Yerit Kaan

لیختن اشتاین

۲۹ ۱۳۹۵ خرداد
ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰

دوره آموزشی ۲ روزه تئوری و اجرای زنده

دکتر کسری طبری

تهران
موسسه پارسه

۳۱ ۱۳۹۵ تیر
۱ ۱۳۹۵ مرداد

کارگاه اجرای زنده ۲ ساعته

دکتر رامین آغنده

تهران
هتل المپیک

آذر ۱۳۹۵