پیدا کردن دندانپزشک متخصص

ردیف نام رزیدنت یا متخصص آدرس
۱ آقای دکتر شروین صلصالی دندانپزشک عمومی تهران
۲ آقای دکتر وحید سیاهکلا دندانپزشک عمومی تهران
۳ آقای دکتر علیرضا میرزایی دندانپزشک عمومی تهران
۴ خانم دکتر نگار میرزابیگی  دندانپزشک عمومی تهران
۵ آقای دکتر شاپور محتشم زاده  دندانپزشک عمومی تهران
۶ آقای دکتر بابک نداف زاده دندانپزشک عمومی شیراز
۷ آقای دکتر سعید آقایی نیا دندانپزشک عمومی تهران
۸ آقای دکتر فرزین جزایری دندانپزشک عمومی اهواز
۹ آقای دکتر رامین آغنده  متخصص پروتز های دندانی تهران
۱۰ آقای دکتر کسری طبری متخصص ترمیمی زیبایی استادیار دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی تهران
۱۱ آقای دکتر کیوان آموزگار  دندانپزشک عمومی تبریز
۱۲ آقای دکتر هومن تاج بخش  دندانپزشک عمومی تهران
۱۳ آقای دکتر امیر بهزاد سالاری  دندانپزشک عمومی کرمان
۱۴ آقای دکتر سعید علیدوستی  دندانپزشک عمومی تهران
۱۵ آقای دکتر فرهود معصومی متخصص پروتزهای دندانی استادیار دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی تهران
۱۶ خانم دکتر مریم علمی دندانپزشک عمومی تهران
۱۷ آقای دکتر آرش حکمت  دندانپزشک عمومی شیراز
۱۸ آقای دکتر آلبرت فرنام  دندانپزشک عمومی شیراز
۱۹ آقای دکتر حسین باباپور دندانپزشک عمومی تهران
۲۰ خانم دکتر لعبت کشتکاران دندانپزشک عمومی تهران
۲۱ آقای دکتر امیر عباس عبدالصمدی  دندانپزشک عمومی تهران
۲۲ آقای دکتر علیرضا صفر گماسایی دندانپزشک عمومی تهران
۲۳ آقای دکتر نادر حامدی  دندانپزشک عمومی تهران
۲۴ آقای دکتر سعید نعمتی متخصص دندانپزشكي ترميمي و زیبایی (عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی) تهران
۲۵ آقای دکتر رامین آغنده متخصص پروتزهای دندانی تهران
۲۶ خانم دکتر فریبا باقری دندانپزشک عمومی تهران
۲۷ آقای دکتر سید حسام الدین اطمینان دندانپزشک عمومی تهران